De nummer 1 voor hotelvouchers
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Animod-website "www.animod.nl" (hierna te noemen de website)


van Animod GmbH
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln (Keulen)

1) De Animod-website / definities / toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

1.1) De website wordt beheerd door Animod GmbH, Bayenthalgürtel 4, 50968 Köln (Keulen), (hierna "Animod").

1.2) Animod verkoopt hotelvouchers en reisvouchers en regelt reisdiensten van touroperators uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden (hierna "algemene voorwaarden").

1.3) Termen die in deze algemene voorwaarden en op de Animod-website worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

·        "Inwisselaar" = persoon (= voucherhouder) die de voucher inwisselt (bv. inwisseling door de ontvanger);

·        "Inwisseling van vouchers" = sluiting van een overeenkomst in het kader van een boeking/afspraak voor een specifieke reis met een organisator die de voucher gebruikt/aanrekent;

·        "Geldigheid" van een voucher = periode gedurende welke de voucher kan worden gebruikt;

·        "Hotelvoucher" = document waarvan de inhoud de houder het recht geeft een verblijfsovereenkomst te sluiten;

·        "Koper" = persoon die een voucher van Animod koopt;

·        "Klant" = alle personen die geïnteresseerd zijn in Animod, de website en de Animod-vouchers; inclusief kopers en inwisselaars;

·        "Multivoucher" = document waarvan de inhoud recht geeft op de keuze van een hotelvoucher;

·        "Reisvoucher" = document waarvan de inhoud recht geeft een reisovereenkomst te sluiten;

·        "Reisovereenkomst" in de zin van deze voorwaarden is een contractuele relatie waarbij de organisator zich ertoe verbindt de klant verschillende reisdiensten te verlenen;

·        In de zin van deze voorwaarden wordt onder "reisdiensten" verstaan: vluchten, pakketreizen, accommodatie, het ter beschikking stellen van een huurauto en soortgelijke diensten;

·        "Ondernemer" = overeenkomstig de wettelijke definitie in § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, natuurlijke en rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die een zakelijke relatie met Animod aangaan in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit;

·        "Consument" = volgens de wettelijke definitie in § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, natuurlijke personen die een zakelijke relatie met Animod aangaan zonder dat dit is toe te schrijven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit;

·        "Organisator": een touroperator, luchtvaartmaatschappij of andere leverancier van reisdiensten;

·        "Waardebon" = document waarvan de inhoud recht geeft op het crediteren van een waarde voor een aankoop (bv. een hotelvoucher);

·        "Bijbetalingsvoucher" = document waarvan de inhoud de houder het recht geeft een logiesovereenkomst te sluiten, op voorwaarde dat het verplichte extra bedrag is betaald.

1.4) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw aankoop van waardevoucher, multivouchers, hotelvouchers, bijbetaalvouchers, reisvouchers en reisdiensten van Animod en de bemiddelingsactiviteiten van Animod.

1.5) In het kader van een directe boeking van een tour zijn de voorwaarden van de betreffende touroperator ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen de door Animod geregelde touroperator en u. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien op de Animod-website. 

1.6) Voor ondernemingen geldt het volgende: Binnen het hierboven beschreven toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden worden afwijkende voorwaarden en/of voorwaarden van de klant die verder gaan dan deze algemene voorwaarden geen onderdeel van het contract.

2) Prestatiespecificatie

2.1) De door Animod geleverde diensten

Animod biedt u via internet of de website en andere verkoopkanalen waardevouchers en multivouchers aan, evenals hotelvouchers en bijbetaalvouchers van diverse hotelexploitanten en reisvouchers en reisdiensten van diverse touroperators. De diensten van Animod zijn altijd beperkt tot de verkoop van de bovengenoemde vouchers en reisdiensten. Animod is dus uitsluitend een tussenpersoon en organiseert zelf geen reizen.

2.2) Vouchers

2.2.1) Waardevouchers

Het vouchernummer op de waardevoucher geeft de houder het recht om de op de voucher vermelde waarde eenmalig, onder de op de voucher vermelde voorwaarden, rechtstreeks op de op de voucher vermelde platforms in te wisselen.
De voucher kan worden gebruikt of ingewisseld door iedereen die het vouchernummer en de activeringscode heeft.

2.2.2) Multivouchers

Het vouchernummer op de multivoucher geeft de houder het recht om de voucher één keer in te wisselen tegen de op de voucher vermelde voorwaarden, rechtstreeks op de op de voucher vermelde platforms.
De voucher kan worden gebruikt of ingewisseld door iedereen die het vouchernummer en de activeringscode heeft.

2.2.3) Hotelvouchers

Het vouchernummer op de hotelvoucher geeft de houder het recht om het op de voucher vermelde hotel rechtstreeks bij de op de voucher vermelde hotelexploitant in te wisselen en dus te boeken onder de op de voucher vermelde voorwaarden.
De voucher kan worden gebruikt of ingewisseld door de persoon die het vouchernummer heeft. De papieren voucher hoeft op geen enkel moment te worden voorgelegd, alleen het vouchernummer moet worden vermeld.
Indien nog niet ingewisseld, kunnen de hotelvouchers ook worden gebruikt voor andere hotels binnen de geldigheidsperiode.

2.2.4) Bijbetaalvouchers

​Het vouchernummer op de bijbetaalvouchers geeft de houder het recht om een hotel onder de op de voucher vermelde voorwaarden (inclusief verplichte bijbetaling) rechtstreeks op het op de voucher vermelde platform te verzilveren en dus te boeken. De voucher kan worden gebruikt of ingewisseld door de persoon die het vouchernummer heeft. De papieren voucher hoeft op geen enkel moment te worden overgelegd; alleen het vouchernummer moet worden vermeld.

2.2.5) Reisvouchers

 Het vouchernummer op de reisvoucher geeft de houder het recht om de voucher in te wisselen en dus de reisdiensten onder de op de voucher vermelde voorwaarden rechtstreeks bij de op de voucher vermelde touroperator te boeken.
De voucher kan worden gebruikt of ingewisseld door de persoon die het vouchernummer heeft. De papieren voucher hoeft op geen enkel moment te worden overgelegd; alleen het vouchernummer moet worden vermeld.

2.3) Rechtstreekse boekingen

Met de boekingsbevestiging bevestigt Animod slechts de goede doorzending van de boeking aan de op de boekingsbevestiging vermelde reisdiensten. De boeking wordt pas als bevestigd beschouwd wanneer deze door de organisator is bevestigd met een reisbevestiging.

3) Sluiting van het contract

3.1) Sluiting van een contract voor de aankoop van vouchers

Bij aankoop van een waardevoucher, multivoucher, hotelvoucher, bijbetaalvoucher of reisvoucher heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalwijze en bestelde artikelen) nogmaals te controleren en eventueel te wijzigen voordat u uw bestelling verstuurt. Wanneer u op de knop "Nu kopen" klikt nadat u alle relevante gegevens hebt ingevoerd en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden voor gegevensbescherming, dient u een bindend aanbod in bij Animod. Na het plaatsen van de bestelling en dus het aanbod, ontvangt u een orderbevestiging. Het contract komt tot stand met deze orderbevestiging. De overeenkomst kan ook worden gesloten per e-mail of per telefoon. Animod is uitsluitend de tussenpersoon van de vouchers. In het geval van hotelvouchers, bijbetaalvouchers en reisvouchers valt de dienstverlening onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende hotel of de desbetreffende organisator.

3.2) Sluiting van het contract voor de rechtstreekse boeking van reisdiensten

Naast de aankoop van vouchers kan de klant ook rechtstreeks op de Animod-website reisdiensten boeken. Animod treedt slechts op als tussenpersoon tussen de klant en de respectievelijke touroperator die in de beschrijving van het aanbod wordt genoemd.

a) Bestelprocedure

Door het verzenden van het ingevulde boekingsformulier doet de klant een aanbod aan Animod om een bemiddelingsovereenkomst te sluiten. Animod accepteert het aanbod door de boeking te bevestigen. De bevestiging geschiedt telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant komt de bemiddelingsovereenkomst tot stand. Het debiteren van de creditcard van de klant of (in geval van automatische incasso) van zijn bankrekening of de ontvangst door de klant van een factuur van Animod of de organisator wordt eveneens beschouwd als een verklaring van aanvaarding. De bevestiging van ontvangst van een boeking door Animod vormt geen verklaring van aanvaarding.
Met de reserveringsbevestiging bevestigt Animod alleen de juiste doorgifte van de reservering aan de betreffende organisator. Bevestiging van de boeking betekent niet dat er reeds een overeenkomst voor de geboekte reisdienst met de organisator is gesloten.

b) Totstandkoming van de overeenkomst tussen de klant en de organisator

​De totstandkoming van het contract tussen de klant en de organisator voor de geboekte reisdienst wordt bepaald door de algemene voorwaarden van de organisator. De klant kan deze bekijken op de website van de respectieve organisator.
Indien de geboekte reisdienst een pakketreis is, komt de reisovereenkomst in de regel pas tot stand na ontvangst van een schriftelijke reisbevestiging van de organisator.
In geval van annulering of uitstel van de reis door de organisator, kunt u alleen aanspraak maken op de organisator. Mocht er een terugboeking plaatsvinden tussen u en de organisator, dan is Animod niet verplicht de kosten van verzending en verpakking te vergoeden.
Op de uitvoering en afhandeling van de reisovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van de organisator van toepassing.

4) Inwisselen van vouchers

4.1) Het inwesselen van waardevouchers

a) Waardevouchers moeten worden ingewisseld op het platform dat is aangegeven in de artikelbeschrijving en op de voucher.

b) Vouchers die niet verwijzen naar een specifieke inwisselingsperiode zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop en kunnen gedurende deze periode worden ingewisseld op het platform dat in de voucher wordt genoemd. Vouchers die verwijzen naar een specifieke inwisselperiode verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van deze inwisselperiode.

c) Contante betaling van vouchers of tegoeden op vouchers is niet mogelijk. Elke voucher kan door de klant slechts één keer worden ingewisseld, op voorwaarde dat de overeenkomstige waarde volledig is opgebruikt. Als er een restwaarde overblijft, kan de voucher met deze restwaarde opnieuw worden ingewisseld.

4.2) Het inwisselen van multivouchers

​a) Multivouchers moeten worden ingewisseld op het platform dat precies wordt aangegeven in de artikelbeschrijving op de voucher.

b) Vouchers die niet verwijzen naar een specifieke inwisselingsperiode zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop en kunnen gedurende deze periode worden ingewisseld op het platform dat in de voucher wordt genoemd. Vouchers die verwijzen naar een specifieke inwisselperiode verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van deze inwisselperiode.

c) Contante betaling van vouchers of tegoeden op vouchers is niet mogelijk. Elke voucher kan slechts eenmaal door de klant worden ingewisseld.

4.3) Het inwisselen van hotelvouchers

a) Hotelvouchers moeten worden ingewisseld bij de hotelexploitant die wordt genoemd in de desbetreffende voucher. Voor de uitvoering van het contract met de in het voucher vermelde hotelexploitant zijn de algemene voorwaarden van deze laatste van toepassing, tenzij anders vermeld in het voucher. Indien nog niet ingewisseld, kunnen de hotelvouchers ook worden gebruikt voor andere hotels binnen de geldigheidsperiode.

b) Vouchers die niet verwijzen naar een specifieke inwisselingsperiode zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop en kunnen gedurende deze periode worden ingewisseld bij de in de voucher genoemde hotelexploitant, mits de in de voucher genoemde dienst beschikbaar is, d.w.z. een overeenkomstig kamercontigent beschikbaar is voor de gewenste periode. Vouchers die verwijzen naar een specifieke inwisselperiode verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van deze inwisselperiode.

c) Contante betaling van vouchers of tegoeden op vouchers is niet mogelijk. Elke voucher kan slechts eenmaal door de klant worden ingewisseld.

d) Indien de klant zijn aanspraak op de voucher wenst in te wisselen voor een andere dienst van dezelfde hotelexploitant, dient hij dit rechtstreeks met de desbetreffende hotelexploitant af te spreken. De klant kan hier echter geen aanspraak op maken.

4.4) Het inwisselen van bijbetaalvouchers

a) Bijbetaalvouchers moeten worden ingewisseld op het platform dat wordt aangegeven in de artikelbeschrijving en in de voucher. Een verplichte extra betaling moet worden gedaan bij het inwisselen of boeken van het hotel. Voor de uitvoering van het contract met de gekozen hotelexploitant zijn de algemene voorwaarden van het hotel van toepassing, tenzij anders vermeld in het voucher.

b) Vouchers die niet verwijzen naar een specifieke inwisselingsperiode zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop en kunnen gedurende deze periode worden ingewisseld op het platform dat in de voucher wordt genoemd, op voorwaarde dat de in de voucher aangegeven dienst beschikbaar is bij de hotelexploitant, d.w.z. dat een overeenkomstig kamercontigent beschikbaar is voor de gewenste periode. Vouchers die verwijzen naar een specifieke inwisselperiode verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van deze inwisselperiode.

c) Contante betaling van vouchers of tegoeden op vouchers is niet mogelijk. Elke voucher kan slechts eenmaal door de klant worden ingewisseld.

4.5) Het inwisselen van reisvouchers

a) Reisvouchers worden uitsluitend ingewisseld bij de organisator die in de artikelomschrijving en in de voucher wordt genoemd. Voor de uitvoering van het contract met de in de voucher aangegeven organisator gelden de algemene voorwaarden van de organisator, tenzij anders vermeld in de voucher.

b) Indien de geboekte reisdienst een lijnvlucht is, zijn daarnaast de respectievelijke vervoersvoorwaarden en tarieven van de luchtvaartmaatschappij ("vervoerder") die het vervoersbewijs heeft uitgegeven van toepassing, die op verzoek bij hun kantoren kunnen worden ingezien, alsmede de internationaal geldende bepalingen van het Verdrag inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Warschau).

c) Vouchers die niet verwijzen naar een specifieke inwisselingsperiode zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop en kunnen gedurende deze periode flexibel worden ingewisseld tegen de in de voucher vermelde organisator.
Vouchers die verwijzen naar een specifieke inwisselperiode verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van deze inwisselperiode.

d) Contante betaling van vouchers of tegoeden op vouchers is niet mogelijk. Elke voucher kan slechts eenmaal door de klant worden ingewisseld. De klant heeft tegenover Animod geen aanspraak om de gekochte voucher in te ruilen voor een andere voucher.

e) Indien de klant zijn aanspraak op de voucher wenst in te ruilen voor een andere dienst van dezelfde organisator, dient hij dit rechtstreeks met de desbetreffende organisator af te spreken. De klant kan hier echter geen aanspraak op maken.

 5) Opslag van de contractvoorwaarden / taal

Wij slaan de voorwaarden van het contract met u op (d.w.z. de bestelgegevens samen met deze voorwaarden). De actuele versie van de algemene voorwaarden kan ook na het sluiten van het contract te allen tijde op de website worden geraadpleegd. De bestelgegevens en de leveringsbon staan in de bestelbevestiging die wij u per e-mail toesturen.

6) Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1) Tenzij anders vermeld in de offerte van Animod, zijn de vermelde prijzen definitieve prijzen, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

6.2) Indien een vergoeding wordt aangerekend voor de bemiddelingsdienst, is deze reeds verrekend in de prijs van de bemiddelde reisdienst of het verkochte voucher. Er worden geen afzonderlijke vergoedingen in rekening gebracht.

6.3) Bij leveringen naar landen buiten Duitsland kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten).

6.4) De klant kan op de website op verschillende manieren betalen.

6.5) Indien vooruitbetaling is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te geschieden.

7) Verzending en levering van boekingsbevestiging, reisdocumenten, vouchers

7.1) Controleverpflichtingen van de klant

De klant is verplicht de door hem ontvangen boekingsbevestiging en de hem toegezonden tickets, andere reisdocumenten of vouchers onverwijld op hun juistheid te controleren, met name op de overeenstemming van de vermelde reis- of vouchergegevens met de gedane aankoop of boeking. Indien de klant discrepanties of andere onjuistheden constateert, dient hij de verzender van de documenten (de organisator of Animod) hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.2) Verzending en levering van reisdocumenten

In het geval van rechtstreekse boekingen van reizen zijn op de verzending of levering van reisdocumenten en vliegtickets de algemene voorwaarden van de organisator van toepassing.
Het risico van verlies van tickets of andere reisdocumenten gaat bij verzending over op de klant, zodra Animod de documenten aan de vervoerder heeft overhandigd. Indien de tickets of andere reisdocumenten rechtstreeks door de organisator worden toegezonden, zijn de algemene voorwaarden van de organisator van toepassing.

7.3) Verzending en levering van vouchers

De voucher wordt naar keuze van de klant verzonden of geleverd door verzending van een pdf-document per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres of in gedrukte vorm per post naar het door de klant opgegeven leveringsadres in Duitsland .
Indien de vervoerder de verzonden voucher terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet-geslaagde verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn wettelijk herroepingsrecht naar behoren en tijdig uitoefent, indien de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van de levering heeft geleid hem niet kan worden toegerekend, of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden prestatie te aanvaarden, tenzij de verkoper hem redelijkerwijs vooraf van de prestatie in kennis had gesteld.
In principe gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte producten over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen op het ogenblik dat de goederen worden overhandigd. Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering bij de verzending over op de klant op het moment van aflevering van de producten aan een vervoerder op het adres van de verkoper.

8) Herropeing en herroepingsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

8.1) Herroeping

U hebt het recht dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Animod GmbH, Bayenthalgürtel 4, 50968 Köln (Keulen), Tel.: +49 221 93374100, Fax: +49 221 93374374, E-mail: info@animod.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of E-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld ons herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingsstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van herroeping vóór het einde van de herroepingsstermijn verzendt.

8.2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden naar , naargelang welk tijdstip eerder valt. U dient de producten onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de producten als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de producten die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de producten.

8.3) Uitsluiting van herroeping

Het recht van herroeping is niet van toepassing op contracten voor de levering van vouchers die betrekking hebben op de verstrekking van diensten op het gebied van accommodatie voor andere dan residentiële doeleinden, indien het contract, overeenkomstig de inhoud van de voucher, voorziet in een specifieke datum of periode voor de verstrekking of indien de voucher reeds is gebruikt of ingewisseld voor de reservering van een dag van aankomst in het hotel.

9) Aansprakelijkheid

9.1) ​Animod is aansprakelijk voor schade aan de klant die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, gebaseerd op een verwijtbare schending van materiële contractuele verplichtingen, die voortvloeit uit letsel aan gezondheid, lichaam of leven, of waarvoor aansprakelijkheid is voorzien in de productaansprakelijkheidswet, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Animod is aansprakelijk voor materiële gebreken en eigendomsgebreken in verband met de verkoop van vouchers overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor het overige is aansprakelijkheid - op welke rechtsgrond dan ook - uitgesloten.

9.2) ​De klant moet vorderingen wegens verstoring van de dienstverlening in het contract tussen de klant en de organisator rechtstreeks bij de desbetreffende organisator instellen. Indien nodig verstrekt Animod aan de klant de informatie die nodig is voor juridische stappen, zoals de naam en het adres van de betreffende organisator. De verkoper heeft verder geen enkele verplichting, in het bijzonder niet om overeenkomstige verklaringen of documenten te ontvangen en/of door te sturen, noch om de klant te adviseren met betrekking tot eventuele vorderingen tegen de organisator.

10) Verbod op compensatie

​De Cliënt heeft geen recht op compensatie, tenzij de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door Animod niet worden betwist.

11) Gegevensbescherming

Animod verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de klant en, indien van toepassing, van andere reizigers. Deze gegevens zijn nodig voor de afwikkeling van het bemiddelingscontract en voor de totstandkoming en afwikkeling van het te sluiten contract voor de door de klant geboekte reisdienst en worden uitsluitend voor deze doeleinden verwerkt en gebruikt. De verzamelde gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de respectieve organisator van de geboekte reisdienst.

12) Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/odr. Wij geven er de voorkeur aan uw problemen in een rechtstreekse uitwisseling met u op te lossen en nemen daarom niet deel aan arbitrageprocedures voor consumenten - ook omdat wij daartoe niet verplicht zijn. Neem rechtstreeks contact met ons op als u vragen of problemen hebt.

13) Slotbepalingen

13.1) Op het contract tussen Animod en de klant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Ten aanzien van een consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij geen afbreuk doet aan dwingende wettelijke bepalingen van de staat waar de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. De algemene voorwaarden van de organisator zijn van toepassing op overeenkomsten van de klant met de organisator.

13.2) Indien de opdrachtgever een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de bemiddelingsovereenkomst, Keulen.