De nummer 1 voor hotelvouchers
Colofon & Disclaimer

Colofon & Disclaimer

COLOFON

Animod GmbH
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln (Keulen)

Telefoon: +49 221 - 93374-100 
Fax: +49 221 - 93374-374 

E- mail: info@animod.de

Directie: Fabian Schaaf-Mehta

HRB 58603
Rechtbank Keulen
Btw-nummer: DE 250607889

De EU-Commissie biedt een onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, dat te vinden is op 
http://ec.europa.eu/odr . Wij geven er de voorkeur aan uw problemen in een rechtstreekse uitwisseling met u op te lossen en nemen daarom niet deel aan arbitrageprocedures voor consumenten - ook omdat wij daartoe niet verplicht zijn. Neem rechtstreeks contact met ons op als u vragen of problemen hebt. 

 

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Alle inhoud op onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de Duitse Telemedia Wet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren overeenkomstig de algemene, toepasselijke wetgeving. Aansprakelijkheid is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete inbreuk. Vanzelfsprekend zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen zodra wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden waarover wij geen controle hebben. Bijgevolg kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van het aanmaken van de link. Zonder concreet bewijs van een wetsovertreding is een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's niet redelijk. Indien overtredingen van de wet bekend worden, zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.

Copyright
De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door Animod GmbH of namens haar door anderen zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie van deze inhoud buiten de grenzen van het toepasselijke auteursrecht is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke maker vereist. Het downloaden en kopiëren van inhoud van deze site is alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door Animod GmbH of een geautoriseerde vertegenwoordiger is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd en bij gebruik als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud uiteraard onmiddellijk verwijderen.

Gevestigd in Duitsland
Animod GmbH is een onderneming gevestigd in Duitsland. De door Animod GmbH aangeboden diensten zijn uitsluitend gericht op particulieren.