De nummer 1 voor hotelvouchers
Privacybeleid

Privacybeleid

Welkom op onze website! Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij verwerken, wanneer en met welk doel en op welke rechtsgrondslag. Dit is om u uit te leggen hoe de door ons aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Persoonsgegevens zijn, volgens art. 4, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Nadere informatie hierover is onder meer te vinden in art. 4, lid 1 van de AVG.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt op https://www.animod.nl/c/privacybeleid.

Voor zover wij ons legitiem belang of een legitiem belang van een derde aanvoeren (art. 6, lid 1 onder f) van de AVG) als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u een recht om bezwaar te maken op grond van art. 21 AVG:

Overeenkomstig art. 21 AVG heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken na een bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bijvoorbeeld art. 21, lid 1 van de AVG, het zogenaamde "beperkte recht van bezwaar"). In dat geval moet u uw bezwaar motiveren op basis van uw specifieke situatie.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie en die plaatsvindt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 21, lid 6 van de AVG).

Wij zullen u ook afzonderlijk in de afzonderlijke rubrieken nogmaals op het recht op bezwaar wijzen (bv. door de opmerking: "U heeft een recht op bezwaar"), indien dit recht bestaat. Daar vindt u ook nadere informatie over de wijze waarop u uw recht op bezwaar kunt uitoefenen.

Om dit privacybeleid overzichtelijk te houden, verwijzen wij op verschillende plaatsen door middel van links naar informatie en mededelingen inzake gegevensbescherming op externe websites (zie ook de rubriek "Sociale netwerken & externe links" in dit privacybeleid). Wij stellen alles in het werk om de in dit privacybeleid vermelde links actueel te houden. Niettemin kan, doordat de websites voortdurend worden bijgewerkt, niet worden uitgesloten dat links niet correct functioneren. Als u een dergelijke link opmerkt, zouden wij het op prijs stellen als u ons dat laat weten, zodat wij de huidige link kunnen toevoegen.

1) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4, lid. 7 AVG is voor de verwerking van persoonsgegevens:

Animod GmbH
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln (Keulen)

Telefoon: +49 221 93374100
Fax: +49 221 93374374
E-mail: info@animod.de

2) Contactpersoon voor gegensbescherming

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met:

Animod GmbH
- functionaris voor gegevensbescherming-
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln (Keulen)

Telefoon: +49 221 93374100
Fax: +49 221 93374374
E-mail: datenschutz@animod.de

3) Logbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaan die op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens hebben betrekking op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hier: websitebezoeker). De gegevens worden automatisch door uw browser doorgegeven wanneer u onze website oproept. Dit omvat de volgende informatie:

• Datum en tijd van de serveraanvraag
• URL van de website van waaruit u op onze website bent gekomen en de website die u daarna bezoekt
• het besturingssysteem dat u gebruikt
• Type en versie van de browser die u gebruikt
• IP-adres van uw computer
• Gebruikte HTTP-methode (GET, POST, enz.)
• Status van het antwoord
• Grootte van het antwoord in bytes
• Verblijfstijd op de website
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Aantal bezoeken

Het doel van deze verwerking is om onze website toegankelijk te maken vanaf uw apparaat en om ervoor te zorgen dat onze website correct wordt weergegeven op uw apparaat of in uw browser. Voorts gebruiken wij de gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Deze gegevens worden niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij u een voor uw browser geoptimaliseerde website te presenteren en de communicatie tussen onze server en uw eindapparaat mogelijk te maken. Voor dit laatste is met name de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk. 

De gegevens worden door ons gedurende 14 dagen bewaard.De ontvangers van de gegevens zijn onze serverhosters Google en Hetzner.
Google heeft veel datacentra in Europa, maar het kan niet worden uitgesloten dat gegevens ook worden doorgegeven aan een ander land (bv. de VS). Google treedt voor ons op als verwerker. In het bijzonder hebben wij met Google een overeenkomst voor de verwerking gesloten en een overeenkomst volgens de standaard contractuele bepalingen. 

Hetzner is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Bij Hetzner wordt het IP-adres anoniem opgeslagen. Wij hebben met Hetzner een contract voor de verwerking van gegevens gesloten, waarin wij de webhost verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

4) Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen, bijvoorbeeld om het gebruik van een website gemakkelijker te maken of om het apparaat van de gebruiker te herkennen en instellingen en dergelijke op te slaan. Cookies kunnen worden gebruikt om gegevens en instellingen op een website op te slaan, zodat u die niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld op welk apparaat de cookie is opgeslagen. Wij gebruiken ook cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten dat u of uw apparaat op onze website identificeerbaar maakt. Deze cookies worden gebruikt om de klant-ID, achternaam, voornaam, e-mail, login token en profielfoto URL (indien gegevens beschikbaar zijn) op te slaan. Deze cookies worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen, zoals hieronder vermeld. Deze cookies onthouden verschillende gebruikstoestanden of worden gebruikt om te associëren met verkoopkanalen, zoals. 

• Nieuwsbrief pop-up gesloten ja/nee (geldig voor 90 dagen)

Feedbackbox gesloten ja/nee (alleen als feedbackbox actief is) (1 jaar geldig)

Prijsweergavemodus: totaalprijs/ p.p.-prijs (alleen indien afwijkend van de standaard) (1 jaar geldig)

• Herkenning van ingelogde personen (30 dagen geldig)

Het doel van deze verwerking is om het gebruik van onze website voor u comfortabel te maken en om u de mogelijkheid te bieden instellingen op te slaan.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij u een website te presenteren die uw persoonlijke instellingen bewaart en het voor u gemakkelijker maakt onze website te bezoeken.
Andere diensten die wij gebruiken, maken ook gebruik van cookies. Wij kunnen u afzonderlijk informeren over het gebruik van cookies in de afzonderlijke diensten.
Een volledige lijst van de gebruikte cookies vindt u onderaan deze pagina.

Recht van bezwaar 

U hebt het recht om bezwaar te maken.U kunt het plaatsen van cookies beperken of volledig verhinderen via de instellingen van uw browser. U kunt er ook voor zorgen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u het browservenster sluit.Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt verwijderen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, vindt u hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

5) Informatie over Google-diensten

Wij gebruiken verschillende diensten van Google Inc. op onze website. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. 

Meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke concrete diensten van Google die wij op deze website gebruiken, vindt u in het privacybeleid. 

Door de integratie van Google-diensten kan Google informatie (waaronder persoonsgegevens) verzamelen en verwerken. Het valt niet uit te sluiten dat Google de informatie ook doorgeeft aan een server in een derde land. 

Wij kunnen zelf geen invloed uitoefenen op de gegevens die Google daadwerkelijk verzamelt en verwerkt. Google verklaart echter dat in beginsel onder meer de volgende informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) mag worden verwerkt: 

• Loggegevens (in het bijzonder het IP-adres)
• Informatie over uw locatie
• Unieke toepassingsnummers
• Cookies en soortgelijke technologieën

Als u bij uw Google-account bent ingelogd, kan Google de verwerkte informatie, afhankelijk van uw accountinstellingen, aan uw account toevoegen en als persoonlijke gegevens behandelen, zie met name https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl-nl

Google zegt hierover onder meer het volgende:

"We kunnen persoonsgegevens van de ene service combineren met informatie en persoonsgegevens van andere Google-services. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker voor u om inhoud te delen met vrienden en kennissen. Afhankelijk van uw accountinstellingen kunnen uw activiteiten op andere websites en apps worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens om de diensten van Google en de door Google weergegeven advertenties te verbeteren." (https://policies.google.com/privacy?hl=nl-nl)

U kunt voorkomen dat deze gegevens direct worden toegevoegd door uit te loggen uit uw Google-account of door de juiste accountinstellingen in uw Google-account te maken. Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Meer informatie hierover vindt u onder "4) Cookies".

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl-nl

Informatie over de privacy-instellingen van Google is te vinden op https://safety.google/

6) Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. op onze website. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google Analytics kan ook gebruik maken van zogenaamde webbeacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbeacons kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op websites. De door cookies en webbeacons gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar een server van Google, mogelijk in de Verenigde Staten of andere derde landen, en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden gedeeld met contractpartners van Google.

De volgende soorten gegevens worden door Google verwerkt:

• Online-identificatiemiddelen (met inbegrip van cookie-identificatiemiddelen)
• IP-adres
• Apparaat-identifiers
• Demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en interesses

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden aangemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse-gerelateerde advertenties door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen in de advertentie-voorkeuren van uw Google-account of u afmelden voor Google Analytics voor het verzamelen van uw gegevens, zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar".

Daarnaast kunt u meer gedetailleerde informatie vinden over de verwerkte informatie op https://policies.google.com/privacy?hl=nl-nl#infocollect onder "Gegevens die wij ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze diensten", en op https://business.safety.google/adsservices/?hl=nl-nl

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering ("anonymize IP"). Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort.  

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering ("anonymize IP"). Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort. 

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons noodzakelijk legitiem belang is gelegen in het grote voordeel dat de hierboven beschreven functies voor ons aanbod hebben. De statistische evaluatie van het gebruikersgedrag stelt ons met name in staat om op een op interesses afgestemde wijze te reageren en ons aanbod te optimaliseren.

In het kader van de verwerking is Google gerechtigd onderaannemers in te schakelen. Een lijst van deze onderaannemers is te vinden op https://business.safety.google/adssubprocessors/

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken. Om dit te doen, kunt u de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Voor meer informatie, zie "4) Cookies".

De verwerkte informatie wordt 14 maanden bewaard en na deze bewaarperiode automatisch gewist. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

7) Gebruik van Google Maps en OpenStreetMap

Wij gebruiken Google Maps en OpenStreetMap op onze website. Google Maps is een dienst van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. OpenStreetMap is een dienst van de OpenStreetMap Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk, die wordt beheerd voor de OSM-gemeenschap.

De integratie van Google Maps vindt eerst plaats als een statische grafiek die via een Animod-server wordt geladen, zodat geen persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Pas na een klik op de desbetreffende kaart wordt een dynamische kaartweergave opnieuw geladen. Tijdens dit herladen wordt informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, doorgegeven aan OpenStreetMap.

U kunt zien hoe OpenStreetMap uw gegevens opslaat op de privacypagina van OpenStreetMap. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Om de route te bepalen, is nog een klik op de locatie van het hotel nodig. Pas als u op "Bereken route" klikt, gaat u naar de website van Google Maps. Hier kan informatie (waaronder persoonsgegevens) worden verzameld en verwerkt. Het valt niet uit te sluiten dat Google de informatie ook doorgeeft aan een server in een derde land.

Wij verzamelen zelf geen gegevens wanneer u Google Maps of OpenStreetMap via onze website gebruikt.

Door Google Maps en OpenStreetMap te integreren, streven wij ernaar u het adres van het hotel te kunnen tonen en verdere informatie voor uw reis te verstrekken. Deze integratie van Google Maps en OpenStreetMap stelt ons ook in staat om plaatsen aan u te presenteren, waarbij u niet beperkt bent tot afzonderlijke kaartfragmenten en zelfstandig afstanden etc. kunt onderzoeken.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons noodzakelijk legitiem belang is gelegen in het grote voordeel dat Google Maps en OpenStreetMap bieden. Door de integratie hoeven wij de routebeschrijving naar de respectieve locaties niet te tonen op basis van routebeschrijvingen of iets dergelijks, maar stellen wij elke gebruiker in staat zijn of haar eigen reis te plannen. Google Maps en OpenStreetMap hebben ook een rechtmatig belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om hun eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).
Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.


8) Gebruik van DoubleClick door Google (DoubleClick Bid Manager)

Deze website maakt gebruik van DoubleClick Bid Manager, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. 

DoubleClick Bid Manager maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt de DoubleClick Bid Manager ook gebruik van zogenaamde webbeacons, d.w.z. kleine pixels of afbeeldingen. De door de cookie gegenereerde informatie, eventueel in combinatie met het webbeacon, over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of andere derde landen.

De cookies die door DoubleClick Bid Manager worden ingesteld, worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om relevante advertenties voor u te plaatsen en om het succes van de reclamecampagnes te evalueren.

De cookies kunnen ook zogenaamde cookie-ID's bevatten. Dit zijn individuele tekenreeksen die worden gebruikt om de cookie toe te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zogenaamde "conversies" te registreren. Deze maken het mogelijk te bepalen in hoeverre latere browseractiviteiten verband houden met de advertenties, bv. als later een aankoop wordt gedaan in dezelfde browser waarop de overeenkomstige advertentie is geplaatst.

De volgende soorten gegevens worden door Google verwerkt:

Online-identificatiemiddelen (met inbegrip van cookie-identificatiemiddelen)

Internetprotocoladressen en apparaatidentificaties

Precieze locatiegegevens 

Bovendien hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten voor het gebruik van de DoubleClick Bid Manager (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens namens ons om de diensten op onze website weer te geven en om de cookies/beacons te evalueren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Voor meer details, zie: https://business.safety.google/adsservices/?hl=nl-nl

Door de integratie van de DoubleClick Bid Manager streven wij ernaar het gebruikersgedrag weer te geven en te kunnen reageren op het gebruikersgedrag, alsmede het gebruikersgedrag te analyseren voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om voor u relevante advertenties te plaatsen en het succes van de reclamecampagnes te kunnen evalueren.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in het grote voordeel dat de hierboven beschreven functies voor ons aanbod hebben. De statistische evaluatie van het gebruikersgedrag stelt ons met name in staat om op een op interesses afgestemde wijze te reageren en ons aanbod te optimaliseren.Google heeft ook een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om haar eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken.
U kunt uw instelling voor gepersonaliseerde reclame wijzigen op https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl-nl en ook de bijbehorende opt-out cookies laten instellen.
Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Meer informatie hierover vindt u onder "4) Cookies".

De verwerkte informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het beoogde doel of door de wet wordt vereist.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

9) Gebruik van Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA (hierna reCAPTCHA), een captcha-dienst geleverd door Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google reCAPTCHA wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat inzendingen op onze website daadwerkelijk door echte mensen worden gedaan en niet automatisch, bijv. door software (zogenaamde robots).

Daartoe toont reCAPTCHA u een aanklikbaar selectievakje "Ik ben geen robot". Indien nodig krijgt u na het aanklikken van het selectievakje ook verschillende foto's te zien die u aan een vooraf bepaald fotomotief moet toewijzen door op de desbetreffende foto's te klikken (bv. selectie van alle foto's met auto's).

De integratie van reCAPTCHA vindt plaats via een interface ("API") naar de Google-diensten. Door de integratie van reCAPTCHA kan Google informatie (waaronder persoonsgegevens) verzamelen en verwerken. Het valt niet uit te sluiten dat Google de informatie ook doorgeeft aan een server in een derde land.

reCAPTCHA maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt reCAPTCHA ook gebruik van zogenaamde webbeacons, d.w.z. kleine pixels of afbeeldingen. De door de cookie gegenereerde informatie, eventueel in combinatie met het webbeacon, over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of andere derde landen.

Voor meer informatie over hoe reCAPTCHA werkt, zie: https://developers.google.com/recaptcha/

Door reCAPTCHA te integreren, streven wij ernaar te bepalen of inzendingen op onze website door een echte persoon of door een bot zijn gedaan.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons noodzakelijk legitiem belang is gelegen in het grote voordeel dat de hierboven beschreven functies voor ons aanbod hebben. Geautomatiseerde verificatie of een echte persoon of een bot de gegevens invoert, versnelt en vereenvoudigt onze werklast en verhoogt de mate van betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens. Het voorkomt ook misbruik. Google heeft ook een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om haar eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Meer informatie hierover vindt u onder "4) Cookies".

De verwerkte informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het beoogde doel.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

10) Gebruik van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords en, als onderdeel van Google AdWords, van conversietracking, een online reclamedienst van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google AdWords en Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt op uw computer een zogeheten "cookie", een tekstbestand, opgeslagen waarmee het gebruik van de door u bezochte websites kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of andere derde landen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 2 jaar. Als u bepaalde van onze pagina's bezoekt en de opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en dus is doorgestuurd naar onze website.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. De mogelijkheid om het succes van individuele aanbiedingen te evalueren, stelt ons onder meer in staat om gericht te reageren op marktgedrag en onze aanbiedingen zo goed mogelijk te plaatsen bij geïnteresseerde gebruikers. Google heeft ook een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om haar eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt de instellingen voor gepersonaliseerde reclame deactiveren op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl .Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Voor meer informatie, zie "4) Cookies".

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit echter niet, dan kan het zijn dat u deze functie van onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

11) Gebruik van Google Remarketing

Wij maken gebruik van de Google Remarketing-service, die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. Google Remarketing plaatst een cookie op uw computer. Deze cookie stelt Google in staat u te herkennen wanneer u andere pagina's binnen het advertentienetwerk van Google bezoekt. Dit maakt het mogelijk om uw apparaat op andere websites in het advertentienetwerk van Google te herkennen en gepersonaliseerde reclame weer te geven. In het kader van dit proces wordt informatie (waaronder persoonsgegevens) doorgegeven aan Google. Het kan ook gaan om een overdracht naar staten buiten de EU, met name de Verenigde Staten. Google kan informatie delen met derden.

De verzamelde informatie wordt door Google met name gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame binnen het advertentienetwerk van Google te kunnen tonen. Wij ontvangen op geen enkel moment informatie die ons in staat stelt conclusies te trekken over uw persoon.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. De mogelijkheid om het succes van individuele aanbiedingen te evalueren, stelt ons onder meer in staat om gericht te reageren op marktgedrag en onze aanbiedingen zo goed mogelijk te plaatsen bij geïnteresseerde gebruikers. Google heeft ook een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden en om haar eigen diensten te kunnen verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken.

U kunt de instellingen voor gepersonaliseerde reclame deactiveren op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl .

Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Meer informatie hierover vindt u onder "4) Cookies".

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

12) Gebruik van Google Cross Device Tracking via de gebruikers-ID

Deze website maakt gebruik van Google cross-device tracking, die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Cross Device Tracking is een analysedienst van Google.

Er wordt u een unieke ID toegekend (via login of verzending van de nieuwsbrief), die door het trackingprogramma wordt herkend. Nu u getagd bent met uw eigen ID, wordt dit doorgegeven aan het opsporingsprogramma telkens wanneer u inlogt. Als u later bijvoorbeeld uw tablet gebruikt, waarop u onze website opent en daarop inlogt, kan u dat precies worden toegewezen. Cross-device tracking is een methode om online informatie van verschillende apparaten te verzamelen.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. De mogelijkheid om het succes van individuele aanbiedingen te evalueren, stelt ons onder meer in staat om gericht te reageren op marktgedrag en onze aanbiedingen zo goed mogelijk te plaatsen bij geïnteresseerde gebruikers. Google heeft ook een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om haar eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken.

U kunt de instellingen voor gepersonaliseerde reclame deactiveren op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl . Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Voor meer informatie, zie "4) Cookies".

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit echter niet, dan kan het zijn dat u deze functie van onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

13) Gebruik van YouTube

Wij gebruiken video's van YouTube en YouTube plug-ins op onze website. YouTube is een dienst die wordt aangeboden door YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

YouTube wordt geïntegreerd door de dienst op onze website in te sluiten met behulp van een zogenaamd "iFrame". Bij het laden van dit iFrame kan YouTube of Google informatie verzamelen (inclusief persoonsgegevens) en deze verwerken. Het kan niet worden uitgesloten dat YouTube of Google de informatie ook doorstuurt naar een server in een ander land.

Wij verzamelen zelf geen gegevens wanneer u bij ons een YouTube-video bekijkt.

Met de integratie van YouTube beogen wij u op onze website verschillende video's te kunnen laten zien, zodat u ze direct op onze website kunt bekijken.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons noodzakelijk legitiem belang is gelegen in het grote voordeel dat YouTube biedt. Door externe video's te integreren, ontlasten wij onze servers en kunnen wij de overeenkomstige middelen elders gebruiken. Dit kan onder meer de stabiliteit van onze servers verbeteren. YouTube en Google hebben een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om hun eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

14) Gebruik van Matomo

Wij gebruiken Matomo (voorheen Piwik), een dienst geleverd door InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw Zeeland, NZBN 6106769, ("Matomo") voor statistische website-analyse.De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons, daarom hebben wij Matomo zo geconfigureerd dat uw IP-adres alleen in afgekorte vorm wordt geregistreerd. Daarom verwerken wij uw persoonlijke gebruiksgegevens anoniem. Het is voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. Meer informatie over Matomo's gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsregels is te vinden op: https://matomo.org/privacy/

Wij hebben een legitiem belang (art. 6, lid 1 onder f) van de AVG) bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren. De verwerking wordt uitgevoerd ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om de technologie en de inhoud van deze website permanent te verbeteren. De belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, worden gevrijwaard.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. Om dit te doen, kunt u de verwerking van uw gegevens door Matomo voorkomen door de Matomo-deactiveringscookie in uw browser te plaatsen:

Ik maak bezwaar tegen de anonieme data-analyse door Matomo.
Bovendien kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Voor meer informatie, zie "4) Cookies".


15) Gebruik van GetResponse (Newsletter)

Wij gebruiken "GetResponse" op onze website, een dienst van GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Polen (hierna "GetResponse"). Wij gebruiken GetResponse om onze nieuwsbrieven te versturen. Daartoe worden de gegevens die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, doorgegeven aan GetResponse. GetResponse gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. De nieuwsbrieven bevatten webbeacons of trackingpixels voor dit doel. Dit zijn afbeeldingsbestanden ter grootte van één pixel die op onze websites worden opgeslagen. Hiermee kan uw gebruikersgedrag worden gevolgd, met name of u de nieuwsbrief-e-mail hebt geopend of op welke hyperlinks in de e-mail u hebt geklikt. GetResponse kan ook conversietracking uitvoeren, d.w.z. bepalen of een eerder gewenste actie heeft plaatsgevonden na het klikken op de hyperlink in de nieuwsbrief. Daarnaast worden technische gegevens zoals het tijdstip van opvraging, uw IP-adres, gegevens over uw webbrowser en besturingssysteem geregistreerd. Deze gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld. De gegevens zullen niet worden gekoppeld aan andere persoonsgegevens. Een rechtstreekse verwijzing naar een persoon is derhalve uitgesloten.

Wij gebruiken GetResponse op basis van de toestemming die u ons heeft gegeven. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 onder a) van de AVG. Wij gebruiken GetResponse ook voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website en onze nieuwsbrief te analyseren en om individuele functies en aanbiedingen alsook de gebruikerservaring voor u voortdurend te verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Dit is ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van de bovengenoemde informatie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens of de verwerking van deze gegevens verhinderen door de uitvoering van Java Script in uw browser uit te schakelen. Bovendien kunt u de uitvoering van Java Script-code helemaal voorkomen door een Java Script-blokker te installeren (bv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Om GetResponse te verplichten de doorgegeven gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te verwerken en de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven, hebben wij met GetResponse een overeenkomst voor de verwerking gesloten.
Informatie over de externe partij: GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Polen. Verdere informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming is te vinden op de volgende website: https://www.getresponse.com/legal/privacy

16) Gebruik van Facebook Custom Audiences van website (pixelmethode zonder geavanceerde matching)

​Op onze website gebruiken we Custom Audiences van Website (pixelmethode zonder geavanceerde matching) van Facebook. "Facebook" wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Facebook vermeldt ook Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland in het impressum (wanneer de pagina vanuit Duitsland wordt opgeroepen) onder https://www.facebook.com/legal/terms .

De marketingtool "Custom Audiences" van Facebook helpt om verspilling in marketing te verminderen. In het hoofdgedeelte van de website hebben wij een "trackingpixel" van Facebook geïnstalleerd, die telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, van de servers van Facebook wordt opgehaald en daar de toegang registreert. Hiermee kunnen websitebezoekers specifiek worden opgenomen in een Custom Audience (aangepaste doelgroepen van de website). De marketing tool is een targeting-mogelijkheid die bezoekers van onze website koppelt aan mensen op Facebook met behulp van de Facebook-pixel. We kunnen ons richten op groepen bezoekers met Facebook-advertenties.

Volgens Facebook speelt de pixel browserinformatie, bezochte websites en de gehashte Facebook-ID van de websitegebruiker af.

Het valt niet uit te sluiten dat Facebook de informatie ook doorgeeft aan een server in een ander land.

Welke informatie Facebook verzamelt, is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy onder "Welke soorten informatie verzamelen wij".

Door de integratie van Facebook Custom Audiences van Website (pixelprocedure zonder uitgebreide matching) streven wij het doel na om strooiverliezen in het kader van marketing te beperken en voor websitebezoekers geoptimaliseerde advertenties te plaatsen. Het doel van de verwerking van de gegevens met behulp van Facebook Custom Audiences van de website (pixelprocedure zonder uitgebreide matching) is het opmaken van statistieken voor de vorming van gebruikerscategorieën om op interesses gebaseerde targeting van reclamemedia of reclamemaatregelen op internet mogelijk te maken. Dit stelt ons in staat ons aanbod voortdurend te verbeteren.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons noodzakelijk legitiem belang is gelegen in het grote voordeel dat de hierboven beschreven functies voor ons aanbod hebben. De statistische evaluatie van het gebruikersgedrag stelt ons met name in staat om op een op interesses afgestemde wijze te reageren en ons aanbod te optimaliseren.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Wat de bewaartermijn van de informatie betreft, verklaart Facebook dat het de informatie zo lang bewaart als nodig is om producten en diensten aan u of anderen te leveren (https://de-de.facebook.com/about/privacy/ onder "Hoe kan ik informatie over mij beheren of verwijderen?").

Voor meer informatie over Facebook Custom Audiences kunt u terecht op: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/audiences-api/websites en https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-with-ads/conversion-tracking.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit echter niet, dan kan het zijn dat u deze functie van onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

17) Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde website-tags kunnen beheren (en zo Google Analytics en andere Google-marketingdiensten, zie hieronder, in ons online-aanbod kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verwijzen wij naar de volgende informatie over Google-diensten (gebruiksrichtlijnen):
https://policies.google.com/terms

18) Gebruik van AWIN

Wij gebruiken AWIN op onze website. AWIN is een netwerk voor affiliate marketing. AWIN wordt beheerd door AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

Via AWIN kunnen geregistreerde aanbieders in het kader van programma's reclame maken voor hun onlinegoederen en -diensten ("Adverteerders"). Voor dit doel stellen bij affilinet geregistreerde personen ("Uitgevers") hun advertentie-omgevingen, zoals Websites, ter beschikking aan de "Adverteerders" of aan affilinet zelf.

Wij zijn bij AWIN geregistreerd als "Adverteerder". Onze aanbiedingen worden daarom ook via uitgevers bekend gemaakt.

AWIN heeft volgens eigen zeggen de "Gedragscode Affiliate Marketing voor Netwerken" van het Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V. ondertekend en heeft zich daarmee verplicht tot het waarborgen en uitbreiden van hoge kwaliteitsnormen op het gebied van affiliate marketing:
https://www.bvdw.org/mitgliedschaft/mitgliedsunternehmen/

Als u via een website van een uitgever op onze website terecht bent gekomen, wordt op uw systeem een cookie van AWIN opgeslagen, dat onder andere een ID bevat die een toewijzing voor affilinet mogelijk maakt. Op die manier is het mogelijk dat AWIN herkent dat u via de website van een uitgever op de hoogte bent geraakt van het aanbod en de website hebt opgeroepen. Een eventuele aankoop van een product of dienst kan ook worden getraceerd en aan de betrokken partijen worden toegewezen.

Meer informatie over cookies is ook te vinden op https://optout.awin.com/

Het doel van de verwerking van de gegevens is het volgen van de verschillende successen (transactie, lead, verkoop) en het kunnen toekennen en verwerken van commissiebetalingen.

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het vervullen van de functie en zolang als om fiscale redenen vereist is. De gegevens worden na 36 dagen gewist.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt uw cookie-instellingen wijzigen (bijv. cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Meer informatie hierover vindt u onder "4) Cookies".

Voor meer informatie over AWIN, zie ook https://www.awin.com/nl/privacy

https://www.awin.com/nl/juridisch

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

19) Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met de technologie van Hotjar krijgen wij een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bv. hoeveel tijd zij op welke pagina's doorbrengen, op welke links zij klikken, wat zij leuk vinden en niet leuk vinden, enz.) en dat helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, met name het IP-adres van het apparaat (dat anoniem wordt verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaatidentificators), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

20) Inschrijving

U heeft de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken voor onze winkel. Dit omvat de volgende gegevens als verplichte informatie:

·        Voornaam

·        Achternaam

·        E-mailadres

·        Wachtwoord

Daarnaast kunt u nog andere gegevens toevoegen als vrijwillige informatie. De volgende gegevens zijn mogelijk aangetast:

·        Afleveradres

·        Factuuradres

·        Telefoon

·        Geboortedatum

Wij behandelen verplichte en vrijwillige informatie gelijk. De verplichte informatie is nodig om voor u een gebruikersaccount aan te maken, waarmee u later bestellingen kunt plaatsen. Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens verwerkt:

·        Uw IP-adres

·        Datum en tijdstip van de toegang

Na registratie sturen wij u een e-mail met een link voor de dubbele opt-in procedure. Dit zal uw account activeren. De datum van deze activering wordt ook opgeslagen.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de verplichte gegevens en de vrijwillige gegevens is om u een gebruikersaccount te verschaffen dat u later kunt gebruiken voor aankopen bij ons. Bovendien kunt u uw aankopen bekijken in uw gebruikersaccount.

De andere persoonsgegevens die bij de inschrijving worden verwerkt (IP-adres, datum en tijdstip van inschrijving) dienen om misbruik te voorkomen en om de bevestiging van onze informatie over gegevensbescherming te documenteren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij u een gebruikersaccount aan te bieden om onze dienstverlening voor u te vergemakkelijken en het winkelen bij ons aangenamer te maken. Voorts hebben wij een rechtmatig belang om misbruik van onze registratiefunctie te voorkomen of te kunnen bewijzen. Ten slotte hebben wij er een legitiem belang bij om te registreren of de privacyverklaring is gelezen.

De verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het beoogde doel of wettelijk vereist is. De in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens worden slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de functies.

De bij het invullen van het formulier verzamelde aanvullende persoonsgegevens (IP-adres en datum) worden uiterlijk na 14 dagen gewist.

De ontvanger van de gegevens is onze serverhost (Google Cloud). Google heeft veel datacentra in Europa, maar het kan niet worden uitgesloten dat gegevens ook worden doorgegeven aan een ander land (bv. de VS). Google treedt voor ons op als verwerker. In het bijzonder hebben wij met Google een overeenkomst voor de verwerking gesloten en een overeenkomst volgens de standaard contractuele bepalingen.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat wij u geen gebruikersaccount kunnen verstrekken.

21) Bestelling

U hebt de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen in onze online winkel op onze website. In het kader van een bestelling in onze online shop worden (afhankelijk van het soort verzending) in het bijzonder de volgende gegevens verwerkt:

·        E-mailadres

·        Voor- en achternaam

·        Adres

·        Betalingsgegevens (zie ook respectieve betalingsoptie)

De gegevens vloeien ook voort uit het desbetreffende bestel- of invulformulier.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de bestelling te verwerken en het contract uit te voeren.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder b) van de AVG.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP-adres en de datum en het tijdstip van de bestelling om de gegevens te kunnen controleren in geval van een vermoeden van misbruik.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij om onrechtmatige bestellingen in onze online winkel te kunnen herkennen en de nodige maatregelen te kunnen nemen.

De gegevens die door ons in het kader van de uitvoering van het contract worden verwerkt, kunnen

worden doorgegeven aan de transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of

worden doorgegeven aan de bank en/of aan de betalingsdienst, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling en/of

worden doorgegeven aan de aanbieder (hotel of touroperator), voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien is onze serverhost de ontvanger van de gegevens. Onze servers worden geleverd door de firma Hetzner en zijn ondergebracht op locaties in Duitsland. Hetzner treedt voor ons op als verwerker. Wij hebben met name een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten met Hetzner. 

Wij moeten rekening houden met de wettelijke bewaarplicht. Wij zijn dan verplicht bepaalde documenten tot 10 jaar te bewaren. Zodra het contract volledig is verwerkt, worden de contractgegevens geblokkeerd en na het verstrijken van de termijn gewist. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1 onder c) van de AVG.

De overige gegevens (met name het IP-adres) worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. De gegevens worden na 30 dagen gewist.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter wel vereist om een bestelling te plaatsen in onze online winkel. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit echter niet, dan kunt u geen bestelling bij ons plaatsen.

22) Systeemberichten

Wij gebruiken de provider "SparkPost" als e-mailprovider voor onze systeemberichten van onze winkel of onze website. SparkPost is een dienst van Message Systems, Inc. (dba SparkPost), 9160 Guilford Rd, Columbia, Maryland 21046.

De bijbehorende systeemberichten en de daarin opgenomen informatie worden opgeslagen op de servers van SparkPost in de VS. Het overige of verdere e-mailverkeer met ons wordt hierdoor niet beïnvloed (vgl. par. "26) Contact opnemen").

Voorts hebben wij met SparkPost een "Data-Processing-Agreement" gesloten. Dit is een contract waarbij SparkPost zich ertoe verbindt de gegevens te beschermen en deze uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid namens ons en volgens onze instructies te verwerken. Meer informatie hierover vindt u onder https://www.sparkpost.com/policies/dpa/

Het doel van de verwerking van de tijdens de communicatie verwerkte gegevens is om automatische berichten te kunnen sturen voor vooraf bepaalde gebeurtenissen in onze winkel of op onze website.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons legitiem belang is om automatische systeemberichten voor dezelfde of soortgelijke gebeurtenissen te kunnen versturen, teneinde onze responstijd te optimaliseren en de personeelsinspanning voor dergelijke processen laag te houden.

De persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld.

De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd door ons, SparkPost en onderaannemers van SparkPost in het kader van de gegevensverwerking. Onderaannemers verwerken de gegevens volgens de instructies en namens ons als SparkPost zelf.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze niet verstrekt, kan het echter gebeuren dat u de faciliteit niet kunt gebruiken om contact met ons op te nemen of dat wij niet in staat zijn contact met u op te nemen.

23) Betaling via PayPal

U heeft de mogelijkheid om via PayPal te betalen. Na voltooiing van uw bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de betalingsprovider PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"). Bij betaling via PayPal wordt informatie (waaronder persoonsgegevens) ten behoeve van de betalingsverwerking door ons aan PayPal doorgegeven en door PayPal verwerkt. Bij betaling via PayPal worden met name de volgende gegevens door ons aan PayPal doorgegeven:

·        Aangekocht artikel, incl. hoeveelheid, prijs en beschrijving

·        Kortingscode en gebruikte waarde, indien van toepassing

·        verzendkosten, indien van toepassing

·        indien van toepassing, reeds betaald bedrag (bv. door inwisseling van waardebonnen)

·        Te betalen bedrag

·        Interne order-ID

·        URL om te annuleren en URL om door te sturen na betaling

Wanneer u de PayPal-website of PayPal-services opent, plaatst PayPal cookies op uw apparaat. PayPal gebruikt deze cookies onder meer om u als klant te herkennen, PayPal-services, -inhoud en -reclame te personaliseren, de effectiviteit van reclame te evalueren en de veiligheid van uw rekening te waarborgen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, tenzij deze cookies nodig zijn voor fraudepreventie of om de veiligheid van de door PayPal beheerde websites te garanderen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van PayPal ten volle kunt benutten.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Het doel van de verwerking van de gegevens is de afwikkeling van het betalingsproces en het contract.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens in het kader van het bestelproces en de afwikkeling van het contract is art. 6, lid 1 onder b) van de AVG. De gegevens worden door ons slechts zolang bewaard als voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en de naleving van de wettelijke bewaartermijnen noodzakelijk is.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan het contract niet worden gesloten.

24) Betaling - Klarna (Sofort)

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling te betalen via de dienst Klarna (ook bekend als "Sofort"). Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die u onder andere de mogelijkheid biedt om direct online te betalen met uw bankgegevens. De aanbieder van Klarna is Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm Zweden, telefoon: 0046 8-120 120 00, fax: 0046 8-120 120 99, contact: dataprotectie@klarna.nl..

Bij het afronden van de bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de betalingsdienstaanbieder Klarna. Wij geven het gekochte artikel (als onderdeel van de betalingsreferentie), de bestelreferentie, de interne bestel-ID, het bedrag en de URL's voor annuleren en doorsturen na betaling door aan Klarna. Voor de verwerking van de betaling wordt u gevraagd uw rekeningnummer, uw pincode voor internetbankieren en een bijbehorende TAN van uw bank in te voeren. Als u dit proces bevestigt, controleert Klarna uw rekeningsaldo en of uw rekening het over te maken bedrag dekt (controle van de rekeningdekking) en of alle overboekingen die in de afgelopen 30 dagen met Sofort vanaf uw rekening zijn gedaan, succesvol zijn afgerond. Als de controle positief is, wordt de overschrijvingsopdracht elektronisch naar uw bank doorgestuurd en krijgt de gekozen begunstigde (online provider) het bericht dat de overschrijving met succes is voltooid. Klarna verklaart dat zij uw rekeningnummer, uw online rekening-pin, de door u ingevoerde TAN en de gegevens op het overschrijvingsformulier als onderdeel van deze controle verwerkt en naar uw bank doorstuurt.

Bij de bevestiging van de succesvolle overboekingsopdracht ontvangen wij vervolgens van Klarna/Sofort de in het overboekingsformulier vermelde gegevens (naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, overboekingsbedrag) alsmede de datum (met tijdstip) en het door de online aanbieder gekozen transactie-identificatiesymbool (bijv. opdrachtnummer). Bovendien zal de bevestiging aan ons ook de BIC en IBAN bevatten als de overschrijving een SEPA-overschrijving is of - afhankelijk van uw bank - de BIC en IBAN zijn vereist om de overschrijving in uw online bankrekening in te stellen.

Wanneer u de website van Klarna/Sofort of deze dienst opent, plaatst Klarna/Sofort cookies en tokens op uw apparaat. Klarna/Sofort gebruikt deze om onder andere de voorkeurstaal van de gebruiker, het land van de afzender, de laatst gekozen bankinterface en het gewenste e-mailadres voor transactiebevestigingen vast te stellen, zodat deze bij een volgend gebruik van Klarna/Sofort weer beschikbaar zijn. U kunt de installatie van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van Klarna/Sofort ten volle kunt benutten.

Informatie over de werking van Klarna vindt u op de volgende link:

https://www.klarna.com/betaalnu/

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u bij Klarna/Sofort onder

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy

Het doel van de verwerking van de gegevens is de afwikkeling van het betalingsproces en de uitvoering van het contract.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1 onder b) van de AVG. De gegevens worden door ons slechts zolang bewaard als voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en de naleving van de wettelijke bewaartermijnen noodzakelijk is.

De door ons in het kader van de contractafwikkeling verwerkte gegevens kunnen aan de transportonderneming worden doorgegeven, voor zover dit voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de betaling. Bovendien worden de gegevens in opdracht van ons verwerkt door onze serverhost overeenkomstig onze instructies.

Voorts moeten wij rekening houden met de wettelijke bewaarplicht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht bepaalde documenten (met name § 257 HGB, § 147 AO, §§ 14, 14b UstG) gedurende maximaal 10 jaar te bewaren. Zodra het contract volledig is verwerkt, worden de contractgegevens dus geblokkeerd en na het verstrijken van de termijn gewist. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1 onder c) van de AVG.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan het contract niet worden gesloten.

25) Betaling - paydirekt

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling te betalen via de dienst paydirekt. De aanbieder van de dienst is paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Om gebruik te kunnen maken van de dienst, moet u zich eerst hebben geregistreerd bij paydirekt ("deelnemer").

Tijdens de betaling wordt u doorgestuurd naar de website van paydirekt wanneer u uw bestelling afrondt. Wij sturen het gekochte artikel (als onderdeel van de betalingsreferentie), de bestelreferentie, de interne bestel-ID, het bedrag en de URL's voor annuleren en doorsturen naar paydirekt na betaling. Een beschrijving van de verwerking van uw gegevens door paydirekt in het kader van het betalingsproces is te vinden op https://www.paydirekt.de/agb/index.html, . 2.

Na een geslaagde transactie worden de volgende gegevens door paydirekt aan ons doorgegeven:

·        persoonlijke gegevens van de deelnemer (naam, voornaam),

·        de omschrijving,

·        de datum en het tijdstip van de betalingsopdracht,

·        het bedrag van de betaling en

·        een identificatiekenmerk van de deelnemer (bv. e-mailadres of telefoonnummer).

Wanneer u zich toegang verschaft tot de website of de dienst van paydirekt, geeft paydirekt aan dat zij cookies en tokens op uw apparaat plaatst om de aanbiedingen gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te maken. Paydirekt gebruikt ook analyse-instrumenten om de dienstverlening regelmatig te verbeteren en fouten te corrigeren. Voor meer informatie, zie https://www.paydirekt.de/agb/index.html. Daar kunt u zich ook afmelden voor het plaatsen van webtrackingcookies door paydirekt.

Het doel van de verwerking van de gegevens door ons is de afwikkeling van het betalingsproces en de uitvoering van het contract.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1 onder b) van de AVG. De gegevens worden door ons slechts zolang bewaard als voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en de naleving van de wettelijke bewaartermijnen noodzakelijk is.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan het contract niet worden gesloten.

26) Contactformulier

Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Indien u via dit contactformulier contact met ons opneemt, worden de in de invoervelden ingevoerde gegevens door ons verwerkt.

Dit omvat de volgende gegevens als verplichte informatie:

·        E-mailadres

·        De informatie die in elk geval uit de tekst van het bericht voortvloeit

Daarnaast kunt u nog andere gegevens toevoegen als vrijwillige informatie. Dit kan de behandeling van uw verzoek vereenvoudigen en versnellen. De volgende gegevens zijn mogelijk aangetast:

·        Voornaam

·        Achternaam

Wij behandelen verplichte en vrijwillige informatie gelijk. De verplichte informatie is nodig om contact met u op te nemen en uw aanvraag te verwerken.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de verplichte gegevens en de vrijwillige gegevens, is de contactaanvraag te verwerken en contact met de aanvrager op te kunnen nemen om het verzoek te beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons legitiem belang is u de mogelijkheid te bieden te allen tijde contact met ons op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

De verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het beoogde doel of wettelijk vereist is.

De ontvanger van de gegevens is onze serverhost (Google Cloud). Google heeft veel datacentra in Europa, maar het kan niet worden uitgesloten dat gegevens ook worden doorgegeven aan een ander land (bv. de VS). Google treedt voor ons op als verwerker. In het bijzonder hebben wij met Google een overeenkomst voor de verwerking gesloten en een overeenkomst volgens de standaard contractuele bepalingen. 

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

27) Contact

U kunt contact met ons opnemen per post, telefoon, fax of e-mail.

Indien u per post contact met ons opneemt, kunnen wij met name uw adresgegevens (bijv. naam, voornaam, straat, woonplaats, postcode), datum en tijdstip van ontvangst van de post, alsmede de uit uw brief zelf afkomstige gegevens verwerken.

Indien u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij met name uw telefoonnummer en, indien nodig, uw naam, uw e-mailadres, het tijdstip van het telefoongesprek en bijzonderheden over uw verzoek tijdens het gesprek verwerken.

Indien u per fax contact met ons opneemt, kunnen wij met name het faxnummer of de afzender-ID, alsmede de uit de fax verkregen gegevens verwerken.

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres, het tijdstip van de e-mail en de gegevens uit de tekst van het bericht (inclusief eventuele bijlagen) verwerkt.

De ontvanger van de gegevens wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, is onze e-mailprovider (Google). Google heeft veel datacentra in Europa, maar het kan niet worden uitgesloten dat gegevens ook worden doorgegeven aan een ander land (bv. de VS). Google treedt voor ons op als verwerker. In het bijzonder hebben wij met Google een overeenkomst voor de verwerking gesloten en een overeenkomst volgens de standaard contractuele bepalingen. 

Het doel van de verwerking van bovengenoemde gegevens is de contactaanvraag te verwerken en contact met de aanvrager op te kunnen nemen om aan het verzoek te voldoen.

De doorgifte en verwerking van gegevens is gebaseerd op de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46, lid 2 onder c) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Ons legitiem belang bestaat erin u de mogelijkheid te bieden te allen tijde contact met ons op te nemen en uw vragen te kunnen beantwoorden.

De persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt ons uw bezwaar te allen tijde toezenden of meedelen (bv. per e-mail aan datenschutz@animod.de).

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is evenmin noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze niet verstrekt, kan het echter gebeuren dat u de faciliteit niet kunt gebruiken om contact met ons op te nemen of dat wij niet in staat zijn contact met u op te nemen.

28) Sociale netwerken en externe links

Naast deze website zijn wij ook aanwezig op verschillende sociale media, die u kunt bereiken via de desbetreffende knoppen op onze website. Met sommige knoppen kunt u bepaalde acties uitvoeren op de sociale-mediaplatforms (bv. onze website "liken" of iets dergelijks). Wij hebben de socialemediaknoppen die op onze website worden weergegeven, geïntegreerd met behulp van de zogenaamde "Shariff-oplossing". Shariff wordt gebruikt om de integratie van sociale-mediaknoppen gegevensbeschermingsvriendelijker te maken. Op websites zonder Shariff zijn de socialemediaknoppen meestal rechtstreeks in de website geïntegreerd (zogenaamde iFrames). Als gevolg daarvan kunnen gegevens worden doorgegeven aan de respectieve provider (bijv. Google, Facebook, enz.) zodra de website wordt geladen. Dit kan ook het geval zijn indien de gebruiker van de website helemaal geen account heeft bij deze diensten. Door de integratie van de socialemediaknoppen via Shariff wordt de automatische gegevensoverdracht bij het laden van de pagina verhinderd, aangezien de desbetreffende socialemediaknop eerst moet worden "geactiveerd". Er wordt pas contact gelegd tussen de bezochte website en de respectieve socialemediaprovider wanneer de gebruiker van de website actief op de deelknop klikt.

Indien u een dergelijke site bezoekt, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van het sociale netwerk. Het is mogelijk dat, naast de opslag van de specifiek door u in dit sociale netwerk ingevoerde gegevens, ook andere informatie wordt verwerkt door de aanbieder van het sociale netwerk.

Indien u tijdens uw bezoek aan een dergelijke website bent ingelogd met uw persoonlijke gebruikersaccount van het desbetreffende netwerk, kan dit netwerk het bezoek aan deze account toewijzen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door het desbetreffende medium en de verdere verwerking van uw gegevens aldaar, alsmede uw rechten in dit verband, kunt u vinden in de desbetreffende bepalingen van verwerkingsverantwoordelijke, bijv. onder:

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wij willen er ook op wijzen dat onze website verdere links bevat naar externe websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de verwerking van gegevens op websites van derden.

29) Wijziging van het privacybeleid

Wetswijzigingen of veranderingen in onze interne bedrijfsprocessen kunnen een aanpassing van dit privacybeleid noodzakelijk maken.

In geval van een dergelijke wijziging zullen wij u daarvan in kennis stellen boven het kopje "privacybeleid".

30) Herroeping

U hebt het recht een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

31) Rechten van de betrokkene

In principe hebt u de volgende rechten:

·        Recht op toegang (art. 15 AVG)

·        Recht op correctie (art. 16 AVG)

·        Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

·        Recht op verwijdering (art. 17 AVG)

·        Recht op beperking van de verwerking (art. 18f. AVG)

·        Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)

Voor vragen van deze aard kunt u contact opnemen met datenschutz@animod.de. Wij wijzen erop dat wij ons er bij dergelijke verzoeken van moeten vergewissen dat het inderdaad om de betrokkene gaat.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats op onze website.
 

32) Bijlage: Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies

Status: 13-12-2021